ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข