ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว รับสมัครตั้งแต่ 15-25 กรกฎาคม 2565
– สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่และธุรการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ในวันและเวลาราชการ
หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านทาง
เว็ปไซต์ http://www.sso-chiangdao.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและให้นำเอกสารการสมัครตัวจริงมาแสดงในวันสอบแข่งขัน ทั้งนี้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง
เว็ปไซต์ http://www.sso-chiangdao.go.th
– สอบภาคความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น.-11.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
– ประกาศผลสอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านทาง
เว็ปไซต์ http://www.sso-chiangdao.go.th

  • สอบสัมภาษณ์วันที่ 1 สิงหาคม 2565
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 2 สิงหาคม 2565
    ทั้งนี้การเรียกมาปฏิบัติราชการต่อเมือ่ๆด้รับอนุมัติตำแหน่งจากกระทรวงสาธารณสุข
  • สามารถลงทะเบียนได้ที่ >>>> กรอกข้อมูลได้ที่นี้