หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แบบสำรวจงานควบคุมโรค
 1. กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวกเปียกเฉียบพลัน
 2. ไข้หูดับ (s.suis)
 3. ไอกรน (Pertussis)
 4. อาหารเป็นพิษ
 5. อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 6. สุกใส (Chickenpox)
 7. มือเท้าปาก (Hand-foot-mouth disease)
 8. ไข้ซิกา
 9. ตาแดง
 10. คางทูม
 11. คอตีบ (Diphtheria)
 12. หัด (Measles)
 13. ไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดนก
 14. ไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)
 15. ไข้เลือดออกเดงกี่
 16. ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcemia)
 17. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
 18. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV)
 19. แบบสัมภาษณ์ผู้เดินทางเสี่ยงติดเชื้อโคโลนา
=================ทั้งหมด===================
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร