หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2564
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ข้าราชการและประชาชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
BIG CENING DAY สำนักงานสาธารณสุขอำเภิเชียงดาว
อบรมหลักสูตร​ "อาสาสมัครสาธารณสุข​(อสม.)​ใหม่​ อำเภอเชียงดาว​ ประจำปี​2563​"
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563
วันที่ 18 มกราคม 2563 อำเภอเชียงดาวจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย
หน่วยบริการปฐมภูมิบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาวต้อนรับกรรมธิการสาธารณสุข วุฒิสภา
กิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดย มูลนิธิกาญจนบารมี อำเภอเชียงดาว
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562
เปิด Big Cleanning Chiangdao 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักการควบคุมโรค/ไข้เลือดออกระยะก่อนเกิด
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ปีพุทธศักราช 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ร่วมงานพิธีเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราชการที่ 10
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอ.สว.) ลงพื้นที่ "ดอยสามหมื่น"
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562
สสอ.เชียงดาว ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์ 2562
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อ.เชียงดาว ประจำเดือน มีนาคม 2562
กีฬาสหมิตรเชียงดาว
ประกาศเจตนารมย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 14 ก.พ. 2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว วันที่ 19 มกราคม 2562
ตอนรับทีมนิเทศระดับจังหวัด Regulator ครั้งที่ 1/2562
วันกองทัพไทย
กีฬาสายเหนือ ประจำปีงบ 2562
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 บ้าน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
ร่วมใจจัดพิธี น้อมรำลึกร.9
นายอำเภอเชียงดาว มอบนโยบายการบริหารแก่ คณะเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
พิธีต้อนรับนายอำเภอเชียงดาว
กิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬา 700 ปี
สโมสรโรตารี่เชียงดาวบริจาคเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.สต.อรุโณทัย
ประชุมนำเสนอผลงานของ รพ.สต.
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร