หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ และเพื่อส่งต่อบำบัดฟื้นฟู ยาเสพติด โดยความสามัครใจ ณ เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร