หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สสอ.เชียงดาว ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์ 2562
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง หรือเทศกาลสงกรานต์ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ร่วมพิธีสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวด้วยความเคารพนับถือ ท่านนายอำเภอเชียงดาว พร้อมทั้งขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 18 ม.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร