หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2562
ในวันที่ 25 เมษายน 2562 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้น ณ บริเวณพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว และ โรงพยาบาลเชียงดาวเข้าร่วมประกอบพิธี
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 01 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร