หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอ.สว.) ลงพื้นที่ "ดอยสามหมื่น"
ในวันที่ 27 เมษายน 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่(พอ.สว.) ลงพื้นที่ "โรงเรียนดอยสามหมื่น" หมู่ที่ 5 บ้านน้ำรู ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ให้บริการ คัดกรองสุขภาพ คัดกรองโรคมาลาเรีย ตรวจรักษา จ่ายยา ตรวจทัตกรรม นวดแผนไทย ตัดผม โดยมีหน่วยงานของ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงดาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง ตำรวจตะเวนชายแดน เข้าร่วมกิจกรรม
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 01 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร