หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร่วมงานพิธีเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ราชการที่ 10
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 อำเภอเชียงดาวนำโดย สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว นำเจ้าหน้าที รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ และ อสม. เราทำดีด้วยหัวใจ อำเภอเชียงดาวเข้าร่วมพิธีเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อให้จิตอาสาและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคร่วมรับชมพระราช พิธีพร้อมกันกับกรุงเทพมหานคร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 07 พ.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร