หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักการควบคุมโรค/ไข้เลือดออกระยะก่อนเกิด
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักในอำเภอเชียงดาว ทำข้อตกลงระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 28 มิ.ย. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร