หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เปิด Big Cleanning Chiangdao 2562
อำเภอเชียงดาวจัดกิจกรรม เปิด Big Cleanning Chiangdao 2562 นำโดย นายอำเภอเชียงดาว พร้อมทั้งทุกภาคส่วนอำเภอ เชียงดาว ทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเชียงดาว ร่วมรณรงค์ กำจัด ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ทั้งอำเภอ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ เทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 10 ก.ค 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร