หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่โดย มูลนิธิกาญจนบารมี อำเภอเชียงดาว
ในวัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 อำเภอเชียงดาวได้จัดกิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่นำโดยนายอำเภอเชียงดาว ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี และ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรม การให้ความรู้สุขศึกษาด้านมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง การตรวจมะเร็งเต้านมโดยพยาบาล การตรวจมะเร็งเต้านมโดยแพทย์ การตรวจมะเร็งเต้านมโดยเครื่อมมือทางการแพทย์ การให้คำปรึกษาแก่ผู้เป็นมะเร็ง เป็นต้น มีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โซนเหนือรวมทั้งสิ้น 220 คน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจำนวน 476 คน
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 09 ต.ค. 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร