หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2564
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2564 นำโดย นายวรวัฒน์ เดชวงค์ยา สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่จำนวน 12 แห่ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
นายอภิเชษฐ์ สมควร
โพสต์เมื่อ 21 ธ.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร