หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน EB21 ข้อ 3แจ้งเวียน 15:50:00 - 31 มี.ค. 2563
2 . ประกาศในหน่วยงาน EB14ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ 17:44:00 - 21 ก.พ. 2563
3 . ประกาศในหน่วยงาน ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข 09:35:00 - 14 ม.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร