หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3.3 Link การเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง 15:12:00 - 01 ก.ย. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3.2 prt sc การเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง 15:01:00 - 01 ก.ย. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.6รายงานหลักฐานใบสำคัญเบิกเงินงบ63 14:42:00 - 01 ก.ย. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.6.1สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 14:40:00 - 01 ก.ย. 2563
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.6.1สำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง2 14:40:00 - 01 ก.ย. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.2รายงานงบดำเนินงานมิถุ-สิงหา63 14:39:00 - 01 ก.ย. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 14:39:00 - 01 ก.ย. 2563
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.2.4แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 14:38:00 - 01 ก.ย. 2563
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.2รายงานงบดำเนินงานไตรมาส4 14:38:00 - 01 ก.ย. 2563
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.2.3.2.1รายงานงบไตรมาส3 14:37:00 - 01 ก.ย. 2563
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.2.3.2.2ขออนุญาตเผยแพร่ 14:37:00 - 01 ก.ย. 2563
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3.3.1.3ฟอร์มเผยแพร่ ส.ค.63 14:33:00 - 01 ก.ย. 2563
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3.3.1.1 ฟอร์มเผยแพร่ มิ.ย.63 14:30:00 - 01 ก.ย. 2563
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2.3 แบบ สขร. ส.ค. 63 14:29:00 - 01 ก.ย. 2563
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2.2 แบบ สขร. ก.ค. 63 14:28:00 - 01 ก.ย. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1.3รายงานจัดซื้อสิงหาคม63 14:28:00 - 01 ก.ย. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1.2รายงานจัดซื้อกรกฏาคม 2563 14:27:00 - 01 ก.ย. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2.1 แบบ สขร. มิ.ย. 63 14:26:00 - 01 ก.ย. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ มีนาคม 63 16:06:00 - 10 มิ.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ เมษายน 63 16:06:00 - 10 มิ.ย. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 รายงานผู้บริหาร เมษายน 63 16:05:00 - 10 มิ.ย. 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 3.1 ขอเผยแพร่ พฤภาคม 63 16:05:00 - 10 มิ.ย. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 รายงานผู้บริหาร มีนาคม 63 16:04:00 - 10 มิ.ย. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 รายงานผู้บริหาร พฤษภาคม 63 16:03:00 - 10 มิ.ย. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3.1.6 LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site 13:40:00 - 10 มิ.ย. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3.1.1.5 prt sc การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 13:30:00 - 10 มิ.ย. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1.3 ขอชี้แจงเผยแพร่ไม่เกิน 5000 13:21:00 - 10 มิ.ย. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3.1.4 ภาพถ่ายปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 13:16:00 - 10 มิ.ย. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3.1.2 prt sc การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด 13:15:00 - 10 มิ.ย. 2563
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3.1.1 prt sc การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 13:13:00 - 10 มิ.ย. 2563
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.6 LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:59:00 - 10 มิ.ย. 2563
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.2.5 prt sc รายงานผล จัดซื้อจัดจ้าง 11:51:00 - 10 มิ.ย. 2563
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 11:31:00 - 10 มิ.ย. 2563
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.2.3.2แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เม.ย. 63 11:30:00 - 10 มิ.ย. 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.2.3.3แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ค. 2563 11:30:00 - 10 มิ.ย. 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.2.3.1แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง มี.ค.2563 11:29:00 - 10 มิ.ย. 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.2.2 ขออนุญาตเผยแพร่ 11:28:00 - 10 มิ.ย. 2563
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.2.1รายงานผลการดำเนินงาน 11:27:00 - 10 มิ.ย. 2563
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 3.3 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงาน 10:19:00 - 10 มิ.ย. 2563
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 10:12:00 - 10 มิ.ย. 2563
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 พ.ค. 63 08:20:00 - 10 มิ.ย. 2563
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เม.ย. 63 08:19:00 - 10 มิ.ย. 2563
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 มี.ค. 63 08:16:00 - 10 มิ.ย. 2563
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.1.2ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ 16:16:00 - 13 พ.ค. 2563
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.7แบบฟอร์มเผยแพร่ 16:16:00 - 13 พ.ค. 2563
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.1.1รายงานแบบฟอร์มเผยแพร่ 16:15:00 - 13 พ.ค. 2563
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.1.2ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงบ63งวด2 14:44:00 - 13 พ.ค. 2563
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.1.1ขอรายงานประกาศเผยแพร่จัดซื้องบ63งวด2 14:43:00 - 13 พ.ค. 2563
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.6ชุดหลักฐานการ จัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท 16:27:00 - 28 ก.พ. 2563
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ข้อ 1.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:45:00 - 28 ก.พ. 2563
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ฟอร์มลงเว็บ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 15:39:00 - 28 ก.พ. 2563
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.6 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 14:43:00 - 28 ก.พ. 2563
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 14:38:00 - 28 ก.พ. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 14:27:00 - 28 ก.พ. 2563
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.2.3.3แ บบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ม.ค. 2563 14:25:00 - 28 ก.พ. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.2.3.2แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ธ.ค. 2562 14:24:00 - 28 ก.พ. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.2.3.1แบบรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ย.2562 14:23:00 - 28 ก.พ. 2563
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 13:35:00 - 28 ก.พ. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 13:34:00 - 28 ก.พ. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3ข้อ1.5Print Screen จากระบบ Web site หน่วยงาน 07:02:00 - 28 ก.พ. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb 3ข้อ1.4 รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 06:47:00 - 28 ก.พ. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ... 06:46:00 - 28 ก.พ. 2563
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ... 06:45:00 - 28 ก.พ. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ม.ค. 63 15:30:00 - 31 ม.ค. 2563
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 3.3 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 08:49:00 - 31 ม.ค. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 3.2 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 08:44:00 - 31 ม.ค. 2563
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ3.1 ฟอร์มลงเว็บ สขร ม.ค.63 08:25:00 - 31 ม.ค. 2563
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 ขอรายงานผู้บริหาร ธ.ค. 62 08:15:00 - 31 ม.ค. 2563
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 ขอรายงานผู้บริหาร ม.ค. 63 08:08:00 - 31 ม.ค. 2563
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 prtsc หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:10:00 - 24 ม.ค. 2563
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb 3ข้อ4 รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 11:00:00 - 24 ม.ค. 2563
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ 3กรอบแนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใส 12:23:00 - 03 ม.ค. 2563
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 Pst sc หน่วยงานมีการเผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ธ.ค.62 15:43:00 - 27 ธ.ค. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 ธ.ค. 62 15:27:00 - 27 ธ.ค. 2562
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3ข้อ1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม... 09:19:00 - 27 ธ.ค. 2562
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ3.1 ฟอร์มลงเว็บ สขร ธ.ค.62 08:24:00 - 27 ธ.ค. 2562
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt scหน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป... 20:35:00 - 13 ธ.ค. 2562
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62 20:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62 20:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ต.ค. 62 20:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 พ.ย. 62 20:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงิน ไม่เกิน5000 บาท 19:31:00 - 13 ธ.ค. 2562
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านกรมบัญชีกลาง 19:30:00 - 13 ธ.ค. 2562
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 19:29:00 - 13 ธ.ค. 2562
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 18:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงความบริสุทธิ์ใจ 18:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกผู้บริหารรายงานชุดใบสำคัญ้บิกจ่าย 18:06:00 - 13 ธ.ค. 2562
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี-ไม่เกิน-100000-บาท 18:05:00 - 13 ธ.ค. 2562
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี กรณีเกิน-100000-บาท 18:04:00 - 13 ธ.ค. 2562
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบบุคคลากร 18:02:00 - 13 ธ.ค. 2562
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนการใช้แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 18:01:00 - 13 ธ.ค. 2562
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 17:58:00 - 13 ธ.ค. 2562
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 17:57:00 - 13 ธ.ค. 2562
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน 17:56:00 - 13 ธ.ค. 2562
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ 17:49:00 - 13 ธ.ค. 2562
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ 17:47:00 - 13 ธ.ค. 2562
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกผู้บริหารรายงานผลการจัดซื้อจ้าง 17:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส1 17:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) พ.ย.62 17:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc การกำหนดมาตรการกลไกการส่งเสริมความโปร่งใส 17:12:00 - 13 ธ.ค. 2562
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 63 17:07:00 - 13 ธ.ค. 2562
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกฎทรวง 16:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:24:00 - 13 ธ.ค. 2562
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563 16:23:00 - 13 ธ.ค. 2562
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
107 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผู้บริหารการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
108 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:20:00 - 13 ธ.ค. 2562
109 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดลงนาม-คำสั่ง 16:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โปรดลงนาม-คำสั่ง ปิดประกาศ 16:17:00 - 13 ธ.ค. 2562
112 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งคณะทำงาน ITA 16:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
113 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนกรอบแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง 16:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ 16:15:00 - 13 ธ.ค. 2562
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 16:14:00 - 13 ธ.ค. 2562
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 3.1.7 วาง LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 12:10:00 - 13 ธ.ค. 2562
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.1.8 prtsc หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเ... 12:03:00 - 13 ธ.ค. 2562
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ 3.1.7ฟอร์มลงเว็บหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกในการส่งเสริมความโปร่งใส 11:52:00 - 13 ธ.ค. 2562
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb 2 ข้อ3.1.6รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 11:51:00 - 13 ธ.ค. 2562
120 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb2 ข้อ 3.1.3แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563 11:48:00 - 13 ธ.ค. 2562
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ3.1.2หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 11:47:00 - 13 ธ.ค. 2562
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb2 ข้อ 3.1.3แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563 11:47:00 - 13 ธ.ค. 2562
123 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2ข้อ3.1.1รายงานผู้บริหารการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11:45:00 - 13 ธ.ค. 2562
124 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2ข้อ3ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 11:42:00 - 13 ธ.ค. 2562
125 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2ข้อ2 ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 11:41:00 - 13 ธ.ค. 2562
126 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ1.2 บันทึกเสนอผู้บริหารประกาศมาตรการเพื่อความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง 11:40:00 - 13 ธ.ค. 2562
127 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ1.1 บันทึกลงนามประกาศมาตรการเพื่อความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 11:36:00 - 13 ธ.ค. 2562
128 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.57ฟอร์มลงเว็บ ส่วนที่1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก 11:29:00 - 13 ธ.ค. 2562
129 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ3.1.5คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ 11:28:00 - 13 ธ.ค. 2562
130 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb 2 ข้อ3.1.6รูปประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 11:28:00 - 13 ธ.ค. 2562
131 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.5 ลงนามคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ 11:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
132 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb 2 ข้อ 3.1.4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 11:26:00 - 13 ธ.ค. 2562
133 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ข้อ3.3.1กรอบแนวทางการดำเนินการ 11:25:00 - 13 ธ.ค. 2562
134 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2ข้อ3ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 63 11:24:00 - 13 ธ.ค. 2562
135 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ 11:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
136 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eb2 ข้อ 3.1.3แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2563 11:22:00 - 13 ธ.ค. 2562
137 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.1.1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ 11:21:00 - 13 ธ.ค. 2562
138 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ2.2 ประกาศมาตรการ 11:20:00 - 13 ธ.ค. 2562
139 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ2.1.1 คำสั่งita63 11:19:00 - 13 ธ.ค. 2562
140 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ1.2บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง ita 11:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
141 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ1.2.1บันทึกข้อความ ลงนามมาตรการ 11:18:00 - 13 ธ.ค. 2562
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง 11:16:00 - 13 ธ.ค. 2562
143 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 ขอรายงานผู้บริหาร พ.ย. 62 08:06:00 - 13 ธ.ค. 2562
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ 1 ขอรายงานผู้บริหาร ต.ค. 62 08:05:00 - 13 ธ.ค. 2562
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 ข้อ3.1 ฟอร์มลงเว็บ สขร. พ.ย.62 08:22:00 - 29 พ.ย. 2562
146 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1ข้อ 3.4 LINK หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 16:40:00 - 22 พ.ย. 2562
147 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 16:19:00 - 22 พ.ย. 2562
148 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือสั่งการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:45:00 - 01 พ.ย. 2562
149 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 17:44:00 - 01 พ.ย. 2562
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 17:42:00 - 01 พ.ย. 2562
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 17:40:00 - 01 พ.ย. 2562
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1 ข้อ3.1ฟอร์มลงเว็บ 16:06:00 - 01 พ.ย. 2562
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ 3.4 LinkแสดงหลักฐานจากWeb Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 14:24:00 - 01 พ.ย. 2562
154 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ3.3 prtsc หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 14:19:00 - 01 พ.ย. 2562
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1ข้อ3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 13:59:00 - 01 พ.ย. 2562
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1ข้อ3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ 13:58:00 - 01 พ.ย. 2562
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13:57:00 - 01 พ.ย. 2562
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB1 ข้อ3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 63 13:55:00 - 01 พ.ย. 2562
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1ข้อ1หนังสือสั่งการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13:54:00 - 01 พ.ย. 2562
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Link eb1 ข้อ 4 แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:45:00 - 01 พ.ย. 2562
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 11:35:00 - 01 พ.ย. 2562
162 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 1 ข้อ2รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 11:12:00 - 01 พ.ย. 2562
163 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Prt sc การวิเคระห์การจัดซื้อ จ้าง ปี62 10:21:00 - 01 พ.ย. 2562
164 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 16:36:00 - 04 ต.ค. 2562
165 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ 3.3.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงาน... 16:15:00 - 04 ต.ค. 2562
166 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2EB2 ข้อ3.3.3 .2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี-ไม่เกิน-100... 16:10:00 - 04 ต.ค. 2562
167 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนการตรวจสอบบุคคลากร 16:09:00 - 04 ต.ค. 2562
168 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2ข้อ3.3.2.1 แจ้งเวียนประกาศ แนวทางจัดซื้อจัดจ้าง 16:07:00 - 04 ต.ค. 2562
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 15:36:00 - 04 ต.ค. 2562
170 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.3.1.2 พรบ.2560 เอกสารหมายเลข1 15:35:00 - 04 ต.ค. 2562
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.3.3 .1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี กรณีเกิน-100000... 15:33:00 - 04 ต.ค. 2562
172 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2ข้อ3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ 15:28:00 - 04 ต.ค. 2562
173 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 15:27:00 - 04 ต.ค. 2562
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ3.3.1 ประกาศกระทรวง 15:24:00 - 04 ต.ค. 2562
175 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 07:09:00 - 31 ก.ค 2562
176 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 ก.ค. 62 07:01:00 - 31 ก.ค 2562
177 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 มิ.ย. 62 07:00:00 - 28 มิ.ย. 2562
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร 1 มี.ค. 62 06:58:00 - 29 มี.ค. 2562
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ก.พ. 62 13:01:00 - 02 มี.ค. 2562
180 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.62 13:00:00 - 02 มี.ค. 2562
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.62 12:59:00 - 02 มี.ค. 2562
182 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ม.ค. 62 12:57:00 - 02 มี.ค. 2562
183 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรินสกริน เผยแพรการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 12:05:00 - 02 มี.ค. 2562
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง 12:03:00 - 02 มี.ค. 2562
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ม.ค.62-ก.พ. 62 11:19:00 - 02 มี.ค. 2562
186 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ม.ค.62-ก.พ. 62 11:16:00 - 02 มี.ค. 2562
187 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน 10:38:00 - 20 ก.พ. 2562
188 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10:35:00 - 20 ก.พ. 2562
189 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 14:51:00 - 11 ก.พ. 2562
190 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 13:48:00 - 11 ก.พ. 2562
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ย. 61 06:54:00 - 24 ธ.ค. 2561
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ต.ค. 61 06:53:00 - 24 ธ.ค. 2561
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 พ.ย. 61 06:52:00 - 24 ธ.ค. 2561
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ต.ค. 61 06:51:00 - 24 ธ.ค. 2561
195 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 06:41:00 - 24 ธ.ค. 2561
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) 06:39:00 - 24 ธ.ค. 2561
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4ว.322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 06:32:00 - 24 ธ.ค. 2561
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 15:01:00 - 23 ธ.ค. 2561
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกลงนามประกาศมาตรการเพื่อความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 15:00:00 - 23 ธ.ค. 2561
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน งบปี 2562 14:56:00 - 23 ธ.ค. 2561
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 14:55:00 - 23 ธ.ค. 2561
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน ของงานพัสดุ 14:53:00 - 23 ธ.ค. 2561
203 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 14:52:00 - 23 ธ.ค. 2561
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฟอร์มลงเว็บ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 14:50:00 - 23 ธ.ค. 2561
205 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งมอบหมายการปิดหรือปลดประกาศเผยแพร่ 14:49:00 - 23 ธ.ค. 2561
206 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:47:00 - 23 ธ.ค. 2561
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการ 14:44:00 - 23 ธ.ค. 2561
208 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรอบแนวทางการดำเนินการ 14:42:00 - 23 ธ.ค. 2561
209 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติแผนปฏิบัติราชการปีงบ 2562 14:40:00 - 23 ธ.ค. 2561
210 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 10:20:00 - 23 ธ.ค. 2561
211 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 61 10:18:00 - 23 ธ.ค. 2561
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 13:56:00 - 21 ธ.ค. 2561
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 11:45:00 - 21 ธ.ค. 2561
214 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารสั่งการให้มีการเผยรายละเเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 11:44:00 - 21 ธ.ค. 2561
215 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการเผยแพร่จักซื้อจัดจ้าง 11:43:00 - 21 ธ.ค. 2561
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนจัดซือ จัดจ้าง 11:42:00 - 21 ธ.ค. 2561
217 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง 11:41:00 - 21 ธ.ค. 2561
218 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 11:36:00 - 21 ธ.ค. 2561
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ จ้าง ต.ค. 61 11:24:00 - 21 ธ.ค. 2561
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 10:10:00 - 18 ต.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร