หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ไฟล์แนบ    สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป_00532_5d56346516894.pdfสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป มี.ค.-ก.ค.62


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร
 HosThai.com