หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
ไฟล์แนบ    วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)_00532_5dd3a9c9a712f.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร