หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบ    ita1_11121_5a96315d2e51b_00532_5be14139cddc9.pdfสามารถเข้าถึงช่องทางดังนี้
1.เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว URL http://www.sso-chiangdao.go.th/notify_show?id=4292
2.เว็บไซต์ โรงพยาบาลเชียงดาว URL http://www.chiangdaohospital.net/notify_show?id=1531
3.เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข URL https://opdc.moph.go.th/uploads/meeting/innovation/กฎกระทรวงสป.pdf
4.เว็บไซต์ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประวันสุขภาพ URL http://dhes.moph.go.th/wp-content/uploads/2017/06/L002560.pdf


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร