หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กรอบแนวทางการดำเนินการ
ไฟล์แนบ    EB 2 กรอบแนวทางการดำเนินการ_00532_5c1f3cc36a4ff.pdfกรอบแนวทางการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร