หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการ
ไฟล์แนบ    E3 แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินส่งเสริมความโปร่งใส_00532_5c1f3d503bdae.pdfแจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ รพ.สต. สสช.


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร