หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
ไฟล์แนบ    EB 2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่_00532_5c7a0f2eb3f5b.pdfการเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ม.ค. 62-ก.พ. 62


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร