หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รูปข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ
ไฟล์แนบ    ข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ_00532_5c8dbdd58f1e6.pdfรูปข้าราชการ ลูกจ้าง สสอ ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร