หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศมาตรการการรับสินบน
ไฟล์แนบ    EB17ข้อ2-2.3 ประกาศมาตรการการรับสินบน._00532_5c8e0bdc3ebcd.pdfประกาศมาตรการการรับสินบน


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร