หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต
ไฟล์แนบ    EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต_00532_5c932fba67c55.pdfรายงานผลการติดตามงานการปราบปรามทุจริต


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร