หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น
ไฟล์แนบ    EB 25.ข้อ 4 แจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้_00532_5c93510d53976.docxแจ้งเวียน ให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการป้องกันการละเว้น


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร