หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ไฟล์แนบ    EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุ_00532_5c9428c95c5fb.pdfการเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
E-mail : sso.chia@mophegp.mail.go.th โทร 053455175 โทรสาร 053455558
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : อภิเชษฐ์ สมควร